Sprawdź kurs na nowej stronie

Aktualną ofertę kursu

znajdziesz

Icon

Program rozwojowy


Kompleksowy kurs dla średnio-zaawansowanych i zaawansowanych przygotowujący do pracy na stanowisku Java Developer, odpowiadający na aktualne oczekiwania biznesu, blisko 230 h nauki!

**Przy wszystkich naszych kursach z przyczyn organizacyjnych podsumowujemy rejestrację na 10 dni przed rozpoczęciem. Jeżeli do tego czasu nie zbierze się wystarczająca liczba chętnych, edycja w podanych datach nie wystartuje. Dlatego zachęcamy, żeby nie czekać z zapisem na "ostatnią chwilę".

e-learning Java Junior (42 godzin materiału)

Icon
Harmonogram
Program
20 kwietnia 2024
ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM

Najbliższy termin kursu Java Dev PRO

Debugowanie w IntelliJ

Czy w pełni wykorzystujesz jego możliwości?

Webinarium Marcina Chrosta jednego z naszych trenerów

Obejrzyj

Icon Icon

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do pracy w komercyjnych projektach

Zdobądź praktyczne kompetencje pożądane na rynku pracy, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów stanowiska Java Developer

 • Zaczniesz korzystać z narzędzi umożliwiających realizację projektu m.in. systemu kontroli wersji, Docker czy serwera ciągłej integracji
 • Nauczysz się pracować w zwinnym zespole, realizować przydzielone zadania, współpracować z innymi programistami
 • Zdobędziesz umiejętność budowania kompletnych aplikacji od warstwy utrwalania, aż po usługi REST / interfejs użytkownika
 • Opanujesz testowanie na poziomie jednostkowym i integracyjnym oraz stosowanie podejścia Test Driven Development
 • Będziesz tworzyć czysty kod i architekturę, świadomie stosować wzorce projektowe oraz refaktoryzacyjne
 • Nauczysz się wykorzystywać i integrować najbardziej popularne rozwiązania na JVM
Przejrzyj WSZYSTKIE przewagi

Gwarancja Pracy

Mateusz Kamiński, Engineering Manager @ Sages

Jesteśmy współtwórcami oprogramowania Omega-PSIR, działamy na rzecz Open Science. Obecnie projekt jest w trakcie komercjalizacji. Mamy wdrożenia w Polsce i prowadzimy ekspansję na rynki zagraniczne. W projekt zaangażowani są pracownicy Sages oraz Politechniki Warszawskiej. W pracy korzystamy z nowoczesnych narzędzi, stosujemy do ekosystemu Atlassian (Jira Software, Jira Service Desk, Bitbucket). Projekty prowadzimy zgodnie z metodologią Kanban. Dbamy o przyjazną atmosferę - często przesiadujemy przy planszówkach i PlayStation. :)

Tak, to możliwe! Co najmniej 2 absolwentom programu zaoferujemy pracę na stanowisku Java Developera w Sages, z wynagrodzeniem w widełkach od 7 000 do 10 000 PLN netto (B2B). Jakby tego było mało, zwrócimy zatrudnionym pełną kwotę za udział w programie.


Miejsce pracy: Warszawa / zdalnie na czas pandemii


Aplikujesz do programu Java Developer PRO i po pozytywnym przejściu rekrutacji do programu wnosisz opłatę i rozpoczynasz naukę na kursie.

KROK I

Po zakończeniu programu rozwojowego przechodzisz pozytywnie testy weryfikujące Twoją wiedzę z zakresu kursu oraz rozmowę rekrutacyjną w Sages.


KROK II

Podpisujesz umowę o współpracy z Sages i otrzymujesz zwrot opłaty, którą wniosłeś/aś na poczet opłaty za udział w programie rozwojowym.

KROK III

Zobacz ofertę pracy
 • 13 lat doświadczenia w branży
 • Polski kapitał - biuro zlokalizowane w centrum Warszawy
 • Ciekawe projekty open science i nie tylko
 • Klienci z całego świata
 • Pierwszorzędni profesjonaliści (programiści, informatycy i analitycy), absolwenci najlepszych polskich i zagranicznych uczelni

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W SAGES?

Czy program Java Developer PRO jest dla Ciebie?

ZALEŻY NAM NA REALNYM EFEKCIE

TAK, jeśli...

 • Znasz język Java (uczyłeś/aś się samodzielnie, na studiach, na bootcampie; wykorzystywałeś w codziennej pracy) w stopniu przynajmniej podstawowym tzn. znasz składnię języka, posługujesz się umiejętnie standardowym SDK, potrafisz tworzyć programy rozwiązujące konkretne problemy
 • Posiadasz praktyczne doświadczenie w programowaniu np. brałeś/aś udział w komercyjnym projekcie, stworzyłeś/aś aplikację, która jest wykorzystywana przez inne osoby lub byłeś/aś zaangażowany/a w projekt open source
Zaaplikuj
Nie masz pewności? Sprawdź się aplikując!

NIE, jeśli...

 • Dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem
 • Jesteś początkującym programistą, bez doświadczenia praktycznego (brak udział w przynajmniej jednym projekcie)

Interesuje Cię Java, ale dopiero zaczynasz lub chcesz zacząć?

Zapraszamy Cię do udziału w kursie:

Junior Java Developer PRO!

Icon

Opiekunem merytorycznym jest
Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 15-letnią praktyką nasali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe.


Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dbao rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT. Jest również autorem bestsellerowego kursu Masterclass Spring Framework.

Opiekunem merytorycznym kursu Java Dev PRO jest
Mateusz Kamiński

Absolwent informatyki Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, obecnie Engineering Manager w Sages.


Przez wiele lat prowadził zespoły programistyczne wytwarzające współczesne oprogramowanie, kładąc przy tym nacisk na jakość i elastyczność tworzonych rozwiązań.


Od kilku lat lider zespołu technicznego Sages, który to w niedługim czasie z niewielkiego startupu rozwinął się w software house.


Od początków kariery był mentorem w zespołach programistycznych, prowadził bootcamp z Javy w Kodilli, a aktualnie prowadzi dodatkowo zajęcia projektowe z programowania aplikacji na Politechnice Warszawskiej.

Poznaj trenerów zaangażowanych w przygotowanie kursu Java Dev PRO i prowadzenie zajęć

1556

6048

59

5.0

Przeszkolonych osób

Godzin przeprowadzonych szkoleń

Autorskich programów szkoleniowych

Średnia ocena na podstawie ankiet uczestników szkoleń

Co oferuje kurs Java Developer PRO?

Ogrom wiedzy w maksymalnie krótkim czasie

228 h nauki, w tym 128 h na żywo online z najlepszymi mentorami

Dostęp do nagrań ze wszystkich zajęć

BONUS:

Kurs Java Junior

e-learning

Ogrom wiedzy w maksymalnie krótkim czasie

228 h nauki, w tym 128 h na żywo online z najlepszymi mentorami

Dostęp do nagrań ze wszystkich zajęć

BONUS:

Kurs Java Junior

e-learning

Program kursu Java Developer PRO

1. Środowisko programistyczne - usystematyzowanie wiedzy

 • Praca z systemem kontroli wersji Git
 • Zarządzanie zależnościami i automatyzacja zadań na poziomie projektu z Maven i/lub Gradle
 • Konteneryzacja z wykorzystaniem Docker/Podman
 • Czym jest czysty kod?
 • Zasady tworzenia jakościowego i testowalnego kodu (SOLID, GRASP, SRP…)
 • Przegląd wzorców GoF (wyjaśnienie, diagramy, przykłady w kodzie)
 • Czym jest refaktoryzacja i jak ją bezpiecznie przeprowadzić?
 • Techniki refaktoryzacji
 • Refaktoryzacja do wzorców

2. Czysty kod i refaktoryzacja

 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie?
 • Wprowadzenie do Domain Driven Design
 • Warsztat - architektura warstwowa w praktyce
 • Warsztat - czysta architektura w praktyce

3. Architektura

4. Testowanie

 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Poziomy testowania i piramida testów-
 • Metryki pokrycia testami
 • Testy jednostkowe - definicja i zakres odpowiedzialności
 • Cechy dobrych testów jednostkowych
 • Warsztat - tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem narzędzia JUnit oraz Spock
 • Izolacja zależności z użyciem obiektów zastępczych oraz Mockito
 • Test Driven Development
 • Testy integracyjne - definicja i zakres odpowiedzialności
 • Cechy dobrych testów integracyjnych
 • Behavior-driven development / Specification by example
 • Warsztat - testy funkcjonalne z użyciem Spock

5. Standard JPA i Hibernate

 • Standard Java Persistence API i jego implementacje
 • Obiekty trwałe/encje - tworzenie, cykl życia
 • Kontekst utrwalania i menadżer encji
 • Mapowanie encji
 • Zarządzanie relacjami, strategie ładowania danych i propagacja kaskadowa
 • Obiekty osadzone
 • Klucze główne i strategie ich generowania
 • Mapowanie typów niestandardowych
 • Odwzorowywanie dziedziczenia
 • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące- Zarządzanie transakcjami
 • Tworzenie i uruchamianie zapytań
 • Język JPA QL/HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne, złączenia)
 • Bezpieczeństwo w środowisku wieloużytkownikowym - blokady optymistyczne i pesymistyczne
 • Wprowadzenie do Criteria API
 • Wykorzystanie pamięci cache drugiego poziomu
 • Porównanie baz SQL vs NoSQL, model zdenormalizowany, problemy spójności danych, podejście schema-less
 • Typy baz noSQL: dokumentowe na przykładzie Mongo i Arango, nastawione na fulltext search na przykładzie Solr i Arango, grafowe na przykładzie Arango
 • Bazy dokumentowe a obiekty w Javie (serializacja / deserializacja z wykorzystaniem Jacksona), rozszerzanie serializacji o dodatkowe typy np. BigDecimal, omówienie potencjalnych problemów podczas zmiany modelu (dodawanie, usuwanie, modyfikacja pól)
 • Zasady działania indeksów pełnotekstowych
 • Warsztat: zbudowanie wyszukiwarki pełnotekstowej na podstawie danych w bazie dokumentowej

6. Praca z bazami NoSQL

4. Testowanie

 • Idea inwersji kontroli (IoC) oraz wstrzykiwanie zależności
 • Działanie i odpowiedzialność kontenera
 • Tworzenie i konfigurowanie projektu
 • Konfiguracja z użyciem adnotacji oraz JavaConfig
 • Komponenty zarządzane - tworzenie, definiowanie zasięgu oraz zależności, cykl życia
 • Podstawy programowania aspektowego
 • Tworzenie, konfigurowanie i użycie aspektów
 • Event bus i programowanie przez zdarzenia- Konfigurowanie połączenia do bazy danych
 • Menadżer transakcji - zasada działania, dostępne implementacje
 • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego - propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności
 • Tworzenie warstwy utrwalania z użyciem Spring Data
 • Spring Data i wsparcie dla Mongo i Arango vs standardowe Drivery w Javie

7. Wprowadzenie do Spring

8. Tworzenie aplikacji opartych o Spring

 • Wprowadzenie do Spring MVC
 • Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów
 • Obsługa wyjątków
 • Obiekty transferowe i mapowanie między warstwami
 • Dokumentacja API z wykorzystaniem SpringDoc/OpenAPI
 • Thymeleaf - tworzenie widoków, obsługa formularzy, walidacja, internacjonalizacja
 • Spring Boot - konfiguracja i wdrażanie
 • Wprowadzenie do Spring Security
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu na poziomie web i komponentów
 • Bezpieczeństwo usług REST - tokeny JWT, OAuth2, Keycloak
 • Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 • Testy integracyjne

9. Wsparcie HR - Szkolenie z rekruterem *


 • Przygotowanie do rozmowy o pracę
 • Tworzenie profesjonalnego CV
 • Znaczenie profilu LinkedIn w rozwoju kariery
 • Najważniejsze portale rekrutacyjne dla branży
 • Metody networkingowe
 • Trendy na rynku pracy
 • Wywiad behawioralny w procesie rekrutacji
 • Autoprezentacja podczas rozmowy o pracę

10. Indywidualne przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych *

 • Indywidualne spotkanie 1 na 1 z rekruterem
 • Porady i wsparcie dostosowane do Twoich aktualnych potrzeb
 • Przygotowanie do konkretnej rozmowy
 • Wskazówki dotyczące przygotowania się do udziału w rekrutacji

11. Indywidualna konsultacja CV i profilu na LinkedIn *

*dostępne w pakiecie rozszerzonym

*dostępne w pakiecie rozszerzonym

*dostępne w pakiecie rozszerzonym

EKSPERCKI PROGRAM ROZWOJOWY STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O BUDOWANIU NAJLEPSZYCH KADR IT

Dlaczego warto zainwestować w kurs Java Developer PRO?

Uczysz się od razu przez praktykę

Budowa aplikacji, projekty do samodzielnego wykonania, mniejsze ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia

Wszyscy trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i dydaktycznym

Masz wsparcie mentora

Doskonałe przygotowanie do pracy w komercyjnym zespole deweloperskim

Uczysz się pracy zespołowej

Poznajesz technologie pożądane na rynku

Najbardziej popularne frameworki, biblioteki i narzędzia wchodzące w skład ekosystemu Java

Poznajesz najlepsze praktyki, a także sposoby rozwiązania typowych problemów projektowych

Zdobywasz przydatną wiedzę

Dzięki znajomości zaawansowanych aspektów programowania stajesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy

Wchodzisz na wyższy level umiejętności

Uczysz się dobrych praktyk

Przyswajasz najlepsze praktyki związane z tworzeniem jakościowego i testowalnego kodu, a także poznajesz zaawansowane idiomamy programistyczne

Wyższe kompetencje to odpowiednio większe zarobki.

Masz szansę na większe zarobki

Nasz kurs skupia się na zdobyciu praktycznych umiejętności, które od razu możesz wykorzystać w realnych projektach.

Przyswajasz ogromną dawkę wiedzy w stosunkowo krótkim czasie

Zaaplikuj na kurs Java Developer PRO

Dbamy o to, by nasi uczestnicy, przystępując do kursu, byli pewni, że spełni ich oczekiwania. Jeśli masz pytania odnośnie procesu rekrutacji, gwarancji oferty współpracy czy innych kwestii, zajrzyj do FAQ, a jeśli tam nie znajdziesz na nie odpowiedzi - napisz do nas.

ETAP III

Rozmowa z opiekunem merytorycznym kursu,

który podejmuje decyzję

o zakwalifikowaniu się do grupy kursowej

Zaproszenie do rozwiązania testu na Coderbyte

ETAP II

ETAP I

Test predyspozycji (formularz google wysyłany po wypełnieniu aplikacji)

Sprawdź terminy i ceny kursu na nowej stronie

TRYB

TERMINY

CENA

Kurs zdalny weekendowy
z trenerem na żywo

Java Developer: 9 100 zł

Java Developer + HR: 10 890 zł

________

Sprawdź możliwe opcje dofinansowania lub zakupu na raty.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

DOFINANSOWANIE
VOUCHERY

Java Developer PRO
z gwarancją ofert pracy: 13 100 zł

Masz pytania? Sprawdź FAQ!
Pobierz raport efektywności

Oferta za zamówinie

Nie wiesz jak sfinansować kurs?


e-learning Java Junior (42 godzin materiału)

Icon
20 kwietnia 2024
ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM

Wybierz swój pakiet

Kurs Java Developer
PRO

Kurs Java Dev PRO
+ wsparcie HR

Liczba godzin na żywo z trenerem


ponad 40 h e-learningu:

Junior Java Developer

(wartość 1 499 zł)


Bezterminowy dostęp do nagrań z kursu


Konsultacje i mentoring w trakcie trwania kursu i realizacji projektu


Aktualne narzędzia i dobre praktyki


Projekt końcowy


Certyfikat ukończenia kursu wraz z indywidualną oceną pisemną


Dwudniowe (16h) szkolenie
z rekruterem (HR)


Indywidualne konsultacje przygotowujące do rozmów rekrutacyjnych


Indywidualna konsultacja CV
i profilu na LinkedIn


50% zniżki na kursy e-learningowe Sages
128 godzin

144 godziny

Liczba godzin na żywo z trenerem


30h e-learningu:

Masterclass Spring Framework

(wartość 999 zł)


Bezterminowy dostęp do nagrań z kursu


Konsultacje i mentoring w trakcie trwania kursu i realizacji projektu


Aktualne narzędzia i dobre praktyki


Projekt końcowy


Certyfikat ukończenia kursu wraz z indywidualną oceną pisemną


Dwudniowe (16h) szkolenie
z rekruterem (HR)


Indywidualne konsultacje przygotowujące do rozmów rekrutacyjnych


Indywidualna konsultacja CV
i profilu na LinkedIn


50% zniżki na kursy e-learningowe Sagesraty od 759 PLN / msc*

raty od 907 PLN / msc*

* Raty 0%. Cena uzależniona od wybranego pakietu i przysługującej zniżki. Dowiedz się więcej o płatności w ratach tutaj.

Weekendowy

Zajęcia w soboty i niedziele

9600

PLN

Możliwa płatność w ratach.

Kredyt 0% na 12 rat. Czytaj więcej >>>

CENA ZAWIERA

 • 160h na żywo z trenerem (online)
 • 30h e-learningu: Masterclass Spring Framework (o wartości 999zł)
 • 30h pracy własnej nad projektami
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Konsultacje i mentoring
 • Bieżące review kodu
 • Symulacja środowiska pracy w komercyjnym zespole deweloperskim
 • Praca w Scrum/Agile
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na zamkniętej grupie na Slacku
 • Dostęp do nagrań z kursu
Zaaplikuj

TRYB

13.05.2023

START

CENA

Aplikuj do pracy

Jeśli czujesz, że poznałeś/aś już większość technologii i narzędzi omawianych podczas kursu, zaaplikuj i ubiegaj się od razu o pracę na stanowisku Java Developer u naszych Partnerów. Jeśli zostaniesz zatrudniony, otrzymasz bezpłatnie dostęp do materiałów z kursu do utrwalenia lub uzupełnienia wiedzy.

Znasz zagadnienia z programu kursu?

PAKIET ZAWIERA

 • 30h e-learningu: Masterclass Spring Framework (o wartości 999zł)
 • Dostęp do 160h nagrań z kursu

CENA

TRYB

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Zaaplikuj

Nie jesteś pewny/a czy to kurs dla Ciebie?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, zadzwoń lub napisz do nas!


+ 48 538 499 408

info@kodolamacz.pl

🔴 Obejrzyj nagranie z Dnia Otwartego Kursu

POZNAJMY SIĘ NA ŻYWO

Wszystko o Java Developer PRO

Oglądając nagranie:

👉Dowiesz się, czym jest Java Developer PRO i co możesz zyskać, jeżeli weźmiesz udział w tym kursie.

👉 Poznasz cały program kursu i będziesz mieć możliwość zadania pytania opiekunowi merytorycznemu.

👉 Zobaczysz jakie zalety niesie za sobą uczestnictwo w kursie Java Developer PRO i co wyróżnia go na tle konkurencji.


Click to play video

FAQ

Jak wygląda proces rekrutacji do programu?

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie formularza aplikacyjnego. Po przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje drogą mailową zaproszenie do procesu rekrutacji. Rekrutacja jest dwuetapowa: obejmuje zadania, sprawdzające podstawową znajomość programowania oraz rozmowę kwalifikacyjną z trenerem (telefoniczna około 20 min.). Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na ten kurs.

Czy udział w programie gwarantuje zatrudnienie w jakiejś firmie?

Nie, możemy jednak dać Ci 100% gwarancję, że na kursie dostarczymy Ci wiedzy i narzędzi odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy. Jeśli wyrazisz taką wolę, możemy zarekomendować Twoją aplikację jednemu z naszych Partnerów.

Pełna zawartość programu opisana jest szczegółowo w sekcji Cena. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnikom na czas trwania kursu.

Co obejmuje cena kursu?

W przypadku osób prywatnych podana cena to cena końcowa, w przypadku finansowania szkolenia przez firmy - jest to cena netto - doliczamy 23% VAT.

Czy podana cena jest kwotą netto czy brutto?

Zajęcia odbywają się godzinach 9-17. Są podzielona na cztery bloki - po dwa przed i po przerwie obiadowej, rozdzielone przerwą. Nie ma podziału na zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe - zajęcia mają formę warsztatową i cały czas pracujemy przy swoich komputerach. Nie znaczy to, że w ogóle nie ma momentów, w których trener coś opowiada i pokazuje, a uczestnicy tylko słuchają. Natomiast takich momentów “wykładowych” jest stosunkowo mało, a do tego często mają formę angażującą - teoria płynnie przeplatana jest praktyką. Zajęcia są elastyczne i nieograniczone tradycyjnym sztywnych harmonogramem - jeżeli grupa ma trudności z opanowaniem pewnego zagadnienia, a inne są łatwiejsze, to prowadzący więcej czasu poświęci na to trudniejsze zagadnienie. Nie ma tu miejsca na mechaniczne odhaczanie punktów “podstawy programowej” - celem zajęć jest dobre opanowanie materiału przez uczestników, a plan kursu jest skonstruowany tak, że na wszystko jest czas. Standardem są również kształcące dyskusje wywiązujące się z pytań uczestników. Jest to wyższa jakość edukacji w stosunku do tradycyjnych studiów.

Jak wyglądają zajęcia?

Wymagania opisaliśmy na stronie w sekcji: Czy program Java Developer PRO jest dla Ciebie? Natomiast jeśli w dalszym ciągu masz wątpliwości to pamiętaj, że będziesz mógł to sprawdzić w trakcie procesu rekrutacji, który jest darmowy i do niczego nie zobowiązuje. Rekrutacja obejmuje zadania z zakresu podstaw programowania oraz rozmowę indywidualną osoby merytorycznej z kandydatem.

Czy kurs jest dla mnie?

W obecnych czasach w Internecie da się znaleźć wszystko - i dotyczy to również tego czego uczymy na kursie. Natomiast nie istnieje jedno źródło (kurs online, zestaw materiałów, podręcznik dostępny online), które kondesowałoby tę wiedzę w jednym miejscu. Każde materiały dostępne w sieci pokrywają jedynie pewien wycinek całości i są one rozrzucone po bezkresie Internetu. Odnalezienie się w tym, oddzielenie treści przydatnych od tych zbędnych, wybranie materiałów dobrej jakości - to olbrzymie i bardzo trudne wyzwanie, wymagające poświęcenia ogromnej ilości czasu na jego realizację. Do tego dochodzą naturalne kwestie efektywności nauki samodzielnej - motywacja do samotnej pracy, wynajdywanie czasu pośród natłoku obowiązków życia codziennego, brak pomocy nauczyciela. Ponadto podczas nauki samodzielnej nigdy nie skorzystamy z osobistych doświadczeń specjalistów - nie dowiemy się co jest ważne w praktyce, na co trzeba zwracać uwagę i nie dowiemy się jak najefektywniej rozwiązywać praktyczne problemy. Wielu uczestników naszych kursów rozpoczynało naukę na własną rękę, ale ostatecznie z różnych względów decydowało się na udział i uznało to za opłacalną inwestycję.

Czy na kursie nauczę się więcej, niż mogę sam z internetu?

- laptop / PC (4 rdzeniowy procesor, 16GB RAM, dysk SSD, 512GB)

- dostęp do internetu

- kamerka + słuchawki

- dodatkowy monitor (opcjonalnie)

Jaki sprzęt powinni zapewnić sobie uczestnicy programu?

Nie czekaj aż wyprzedzą Cię inni - zainwestuj w siebie i stań się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów Java ciągle rośnie. Stań się jednym z nich.


Do startu najbliższej edycji zostało:

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Polityka prywatności Akceptuję